Biografia

FRANK JALSOVSKY


1987 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná grafika,
profesori Orest Dubay, Igor Rumanský, Albín Brunovský.

1979 Stredná umelecko priemyselná škola v Bratislave, odbor voľná
grafika, profesor Gabriel Štrba.

Nadčasové diela svetoznámeho výtvarníka Franka Jalšovského získali
množstvo medzinárodných cien a vysokých hodnotení v Amerike, Európe aj
Ázii.

V súčasnosti je jeho meno a dielo zahrnuté medzi tromi najlepšími grafikmi
a dvesto výtvarnými umelcami v medzinárodnej Encyklopédii žijúcich
umelcov.

Jeho umelecké diela sa nachádzajú v mnohých galériách po celom svete i v
súkromných zbierkach, napr. Billa Clintona, bývalého prezidenta Spojených
štátov Amerických, Brunejského Sultána Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin
Waddaulaha a mnohých ďalších významných osobností.

Je držiteľom Medzinárodnej Ceny Kultúry udelenej Kanadskou obchodnou
komorou a jeho profil je uvedený v Oxfordskej encyklopédii úspešných
osobností.

Svojou originálnou tvorbou sa dokázal úspešne etablovať na
medzinárodnom poli výtvarného umenia. Frank tvorí poloabstraktné printy
s filozoficko – mystickými prvkami minulosti, prítomnosti a budúcnosti, pri
ktorých zostáva verný najmä tradičným technikám leptu, akvatinty,
mezzotinty a suchej ihly. Je majstrom neuveriteľnej precíznosti,
dynamickej, vzrušujúcej i elegantnej až symbolickej a expresívnej kresby.
Má absolútne novátorské poňatie filozofie ľudského života v silnom
prepojení na Vesmír, ktorého sme súčasťou. Jeho Genesis, Hymna Univerzu
sú obrovské vízie nepredstaviteľných dimenzií priestoru a vesmírneho
času.... Či pradávneho vzniku a možno aj osudu nás samých?