Recenzie

Návšteva ateliéru Franka Jalšovského Vás môže prekvapiť, pretože nie je taký ako väčšina umeleckých ateliérov. Vyzerá skôr ako obchod so šperkami alebo hodinárstvo kde má všetko svoje miesto. Úhľadne zoradené rydlá, prístroje na rezanie, diamantové rulety a iné ezoterické predmety. Nie je to v žiadnom prípade to, čo by človek očakával od bežného pracovného prostredia umelca,
avšak Frankova pracovná metóda tiež nie je bežná.

Počas jeho intenzívneho štúdia v Bratislave (Slovensko) s dôrazom na kresbu a kompozíciu, si vytvoril taký spôsob prevedenia, ktorý je veľmi ojedinelý a pritom brnká na svetovú strunu. Exceluje v klasických technikách ako je suchá ihla, akvatinta a lept a používa ich úžasným, energickým, fokusovaným a intenzívnym spôsobom. Tento spôsob zdá sa vyhovuje veľmi dobre jeho osobnej ikonografii.

Napriek tomu, jeho hľadanie väčšej hĺbky a významu zobrazenia myšlienky ho viedlo k vzkrieseniu techniky 17. storočia mezzotinty, ktorá je vzhľadom na pracnosť používaná len veľmi zriedkavo. Jej použitím možno však dosiahnuť úžasne sýte a jemno spektrálne tóny. Skĺbením tejto techniky s už majstrovsky zvládnutou technikou suchej ihly a akvatinty, Frank dosahuje výsledok, ktorý je tak bohato štrukturovaný a priestorovo komplexný, že je schopný vyjadriť jeho rovnako komplexné filozofické myšlienky vo svojich umeleckých dielach, ktoré konkurujú úrovni Majstrov.

R. Wayne Eastcott, R.C.A., V.S.A. Dip.
docent
vedúci oddelenia grafiky, Univerzita Capilano,
North Vancouver, Britská Kolumbia, Kanada


Umelecký zážitok z prehliadky Tvojej tvorby, Frank, bol nečakaný, omráčujúci a intímny súčasne. Mnohé témy i umelecké roviny spracovania ma hlboko oslovili a zasiahli v hlbokých zákutiach vlastnej senzitivity.

Presvedčivá výpoveď, skvelá technika i spôsob stvárnenia sú nepochybne na špičkovej, svetovej úrovni. Ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade som na to hrdý, že toto dokáže práve umelec slovenského pôvodu, i keď žijúci dhodobo v Kanade.

Miroslav Mikolášik
veľvyslanec SR v Kanade
Ottawa, Ontario, Canada


Niekde z hĺbky našej histórie, pamäti a kolektívnej ľudskej skúsenosti prichádzaju obrazy Franka Jalšovského. Sú to obrazy, ktoré hovoria o pôvode ľudstva a o našej destinácii. Tieto diela rezonujú silným posolstvom o prepojení všetkých foriem existencie, spájajú ponaučenia z minulosti, prítomnosti a budúcosti v jeden vrcholný spirituálny objav.

Carol Nymark, B.A., B.F.A
riaditeľka
Malaspina Printmakers Studio and Gallery
Vancouver, BC, Canada


Frank je ojedinelý zjav na Vancouverskom umeleckom horizonte. Špičkovo vyškolený v tradičnýčnch grafických technikách (lept, akvatinta, mezzotinta) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, obdarený pevnou rukou a energickým temperamentom, Frank bezpochybne zanechá svoj odtlačok na severoamerickej umeleckej scéne.

Irina Florov
výtvarná kritička
Vancouver, BC, Canada


Je určitým spôsobom bojovníkom spirituálneho ťaženia 90-tych rokov, hľadajúcim zmysel a poriadok v našej večne chaotickej, hlučnej a materialistickej existencii na tejto planéte.  V jeho dielach evidentne presvitá tématika spirituálneho vnímania sveta nabádajúc k zamýšľaniu, rozjímaniu a meditácii. Jeho práce z neskoršieho obdobia su symfóniou obsahu a formy s presvedčivým kozmickým podtextom.

Vincent Sheridan
výtvarný kritik
Doublin, Ireland


Jalšovského umenie má svoj hlboký humánny odkaz. Preto je nám vzácne a preto sa nás hlboko dotýka.

Professor ThDr. Igor Kišš
dekan
Evanjelická Teologická Fakulta Univerzity
Bratislava, Slovakia


Jalšovského umenie možno opísať ako výnimočné pre svoju originálnosť a spôsob vyjadrenia. Vo všetkých jeho prácach je cítiť snahu o zobrazenie ľudských pocitov, nekonečného boja človeka s prírodou a sebou samým, ako aj snahu o vyjadrenie túžby prekonať hranice ľudských možností.

The Tri-City News
June 30, 1993


Jalšovského práce vyjadrujú pocit, že život je omladzujúci. Je lákavý a optimistický. V žiadnom prípade sa nezaoberá negatívnymi vecami. Vo Frankovom umení sme vždy o krok vpred. Má nádych budúcnosti.

Carol Badgley
riaditeľka galérie a kurátorka
Seymour Art Gallery
North Vancouver, BC, Canada


Pri prezeraní Jalšovského obrazov som mala pocit, že sedím na osamelej pláži pri západe slnka. Nerušená, bez starostí. Oblkopovala ma pokojná a tichá atmosféra, ktorá ma upokojovala. Teplé tóny, ktoré používa vo svojich obrazoch úzko súvisia s prírodným prostredím Britskej Kolumbie, evokujúc pocit zdieľania intimity s krajinou.

Judy Szabo
Art Works
The Question / Entertainment & Arts
Vancouver, BC, Canada


Z doterajšieho grafického diela Franka Jalšovského možno definovať niekoľko základných okruhov-oblastí. Siahajúc od praveku – Venuše, zvieratá, lovci z Altamiry, cez antické podnety, renesanciu až k našej nepokojnej dobe.

Boli to aj vzťahy k modernému civilizmu i staronovému strachu z apokalypsy, z večnej obavy z chaosu, i z túžob po správnom vnútornom „řáde“ v nás ľuďoch, žobrákoch i prorokoch novej doby. Vidíme tu aj neznáme hviezdy a slnká a možno aj neviditeľné čierne diery a nepredstaviteľné prepadliská hmoty, času, priestoru i svetla… Dejú sa tu rôzne zmysluplné deje. Ľudské postavy stoja na prstencoch planéty, akoby čakali na svoj nový zrod, alebo staronový zánik. Všetko plynie. Panta rei. Kruhy a krúženie, obežné dráhy planét a galaxií, vírivé pohyby na temnej modrej farbe nekonečna. Merítko bez merítka. Čas vo večnosti. Nekonečno v nekonečne…

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
kurátor a historik umenia
Bratislava, Slovensko


Hovorí sa, že na koňoch si mnohí umelci vylámali krky... mysliac tým ich stvárnenie. Jalšovského kone sú metamorfózou života, úžasného vyjadrenia túžby po slobode, neskrotnej sily vzoprieť sa všetkému, čo obmedzuje a spútava. Jeho kone nad krajinou sú revoltou, ktorá priam vystupuje z obrazu a vysiela absolútnu energiu, ktorou sa dobíja každý pred obrazom.

Mgr. Mária Kovalčíková
kurátorka
Bratislava, Slovensko


Pri vytváraní svojich umeleckých diel sa Frank Jalšovský považuje za úplne voľného a slobodného svojím duchom. Neviaže sa iba na jedinú oblasť, ktorú by chcel vo svojich dielach zobrazovať. Tvorí tak, ako to naozaj cíti a to bez akýchkoľvek obmedzení. Vo svojich dielach sa snaží prekonať priestor a čas. Snaží sa v nich zachytiť vesmírne vibrácie, ktoré vplývajú na život človeka.

PaeDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.
riaditeľ
Agentúra Psychotrend
Nitra, Slovensko


Frank je vynikajúci kresliar, čoho dokladom sú jeho kresby ženských aktov, alebo cválajúcich koní reprezentujúcich slobodu, voľnú linku, vzduch. Papier akoby sa potil i dýchal spolu s nimi. Z prapodstaty prírody autor vychádza, k prírode sa aj vracia. Jeho výpovede sú meditáciou jednotlivca v kontexte vesmíru, v kontexte nekonečna. V noblesnej elegancii svojich rámovaných grafík ľudsky, úprimne a precízne vypovedá o súvislostiach, o mieste individuálneho jedinca v univerze i v samom sebe.

Barbara Brathová
kurátorka
Bratislava, Slovensko