Video

Portrét umelca - Frank Jalšovský
Artist's profile - Frank JalsovskyDokument  - Família - Čas ukáže
Documentary - Family  "Time will tell"

Sonda do života súčasnej rodiny - video

Naši a svetoví – Frank Jalšovský
Ours and famous - Frank Jalsovsky

Radio Slovakia - interview.